Tuin met veel hoogteverschil

Plaats: Arnhem Hoogkamp

Oppervlakte: 300m 2

Opdrachtgever: Particulier

Met ruim 4,5m hoogteverschil was de opdracht duidelijk: maak van boven en beneden 1 tuin…
De oplossing is gevonden in een trap van corten staal die als het ware uit 1 stuk gevouwen is. Door deze taps toe te laten lopen en schuin op de kijkrichting te leggen ontstaat er een heel sterk beeld. In het talud zijn 3 muren opgetrokken die allemaal een andere schuinte hebben. De dynamiek die hier vanuit gaat is bijzonder. De tussenliggende ruimte is geheel beplant wat de tuin een groen aanzicht geeft.
Maar er is meer! Het hemelwater wordt opgevangen in een goot die met lisdodde is beplant. Een natuurlijk filter dus. Onder de grond wordt het gefilterde water opgevangen in een vat. Hieruit kan je onderin de tuin water tappen. ¬†Aan de onderste muur ‘hangen’ drie corten stalen moestuintjes, voor elke zoon 1. Het vlonder onder in de tuin is om de enorme Douglas heen gemaakt zodat deze een wezenlijk onderdeel vormt van het nieuwe ontwerp.